Parvatibai Phunde is a Successful Woman Entrepreneur | पार्वतीबाई फुंदे या एक यशस्वी महिला उद्योजिका आहेत |

https://batmimarathi.com/?p=4303&preview=true

Parvatibai Phunde is a Successful Woman Entrepreneur | पार्वतीबाई फुंदे या एक यशस्वी महिला उद्योजिका आहेत | 22 बँकांनी कर्ज नाकारलं तरी आता पाच कोटीच्या जागेत 51 उद्योग उभारणार…… “22 ते 23 बँका कर्ज  फेडले असता तरी मला लोन भेटले नाही माझे शिक्षण कमी असल्यामुळे व तुम्ही हा उद्योग चालू शकणार नाही तुम्ही फक्त पापड … Read more