Gram Sevakache Adhikar Kartavya information in Marathi language | ग्रामसेवकाचे अधिकार व कर्तव्य

Gram Panchayat Andajpatrak information in Marathi language

Gram Sevakache Adhikar Kartavya information in Marathi language ग्रामपंचायतीचा काराभर पाहण्यायसाठी ग्रामसेवकाची नेमणूक केली जाते. ग्रामसेवक हा ग्रामपंयातीचा सचिव असतो. पंचायतीच्या सर्व काराभारावर त्याचे नियंत्रण असते. तो जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो. त्याची नेमणुक मुख्ये कार्यकारी अधिकारी जि. प. करतात. त्याची बदली करण्याचा अधिकार जि.प. लाच आहे. काहीवेळा ग्रामसेवकाकडे दोन किंवा तीन ग्रामपंचायतींची जवाबदारी सोपविण्यात येते. … Read more

Gram Panchayat sadasya Adhikar information in Marathi language | ग्रामपंचायत सदस्य अधिकार

 Gram Sevakache Adhikar Kartavya information in Marathi language

Gram Panchayat sadasya Adhikar information in Marathi language ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची भूमिका नगण्य असते अशी पाहिजे यांची विचारधारा असते परंतु ग्रामपंचायत सदस्य देखील त्यांची भूमिका पार पाडण्यात उदासीन असल्याचे दिसले तर काहींना आपल्या सदस्य पदांची नेमकी कर्तव्य जबाबदारी भूमिका काय हे देखील माहित नसते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका संपल्या तरीही ग्रामपंचायत सदस्य फक्त … Read more