Punjabrao Deshmukh Scholarship 2022 | पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती 2022 |

Punjabrao Deshmukh Scholarship 2022 | पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती 2022 |

पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती 2022 मध्ये, तुम्ही ज्या शिक्षण संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेला आहे. त्यामध्ये जर तुम्ही मराठा कुणबी आणि मराठा या जातीमधील असाल तर तुम्हाला पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

Government scheme माझी कन्या bhagyashri

आमच्याशी जुळण्यासाठी येथे Click करा.